odin-gruppen

NORDRE MYSEN

Nordre Mysen består av 3 bygg med totalt 42 boenheter. Byggene er unike hvor de er utformet ulikt både med tanke på størrelse og form. Byggene trappes ned fra øst mot vest for å skape gode solforhold. Prosjektet er plassert like ved et vann som ligger sør for prosjektet, som skaper gode uteareler uten bygg i forkant som hindrer gode solforhold i sør.

Tiltakshaver:
Odin Gruppen AS

Byggherre:
Nordre Mysen AS

Areal:
4257 m2

Tidsperiode:
Oppstart vår 2020 - Ferdigstillelse høst 2022

Arbeidsfordeling:
Odin Gruppen: 70%
Odin Prosjektering: 30%

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Kapellveien 10-12, Mysen