odin-gruppen

Prosjekt 123

nfcjabfckj<acf<nøpf<

cnjanc<b vlszd

Tiltakshaver:
Odin Gruppen as

Byggherre:
Test Firma as

Areal:
2600

Tidsperiode:
Oppstart vår 2019 - Ferdigstilt høst 2021

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Prosjektledelse

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Ansvarlig søker

Gladengveien 3B, 0661 Oslo