odin-gruppen

OM ODIN GRUPPEN

Odin Gruppen ble stiftet av brødrene Tvindesæter i 2010, som en rendyrket plattform for utvikling av næringsutvikling for aktører som blant annet Norgesgruppen og Europris. Med over ti års erfaring er vi nå en etablert eiendomsutvikler med et større nedslagsfelt sør for Trøndelag.

Primærkompetansen ligger nå i stasjonsutvikling og byreparasjonsprosjekter, men også i stor grad på bolig, næring og lager/logistikk.

Selskapet har 23 dyktige medarbeidere alle med sin egen kompetanse innen utvikling, transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, prosjektering, konseptutvikling, og prosjektledelse. Begge avdelinger sitter tett og samarbeider i de aller fleste prosjekter. Vi har gode oppdragsgivere og tilgang på solide investorer.

Odin Gruppen utvikler i dag ca. 9 prosjekter med en realisasjonsverdi på ca. NOK 2 milliarder. Vi har ca 480 boliger og 9.000m² næring under utvikling.

OM ODIN PROSJEKTERING

Odin Prosjektering AS ble stiftet i 2012 tiltenkt som et sjeldent markedsovertak, prosjektering i eget hus. Leveringer med raske screeninger og kjappe presise analyser ble fort vekstgrunnlag for ansettelser og oppdrag også ut av huset. Avdelingen har vokst organisk og sunt i takt med oppdragene og har i de senere årene fått en tydelig retning innenfor god utvikling og god arkitektur. Samfunnsforståelse og menneskers behov er i kjernen for våre prosjekt. Vi maler ikke glansbilder og søker alltid en realistisk fremstilling av arkitekturen.

Odin består av arkitekter, bygningsingeniører, brannrådgivere, arealplanleggere, prosjektledere og BIM-konsulenter, og har i tillegg en kjent gruppering med dyktige samarbeidspartnere for å dekke hele prosjektreisen fra regulering til salgsillustrasjoner. Vi håndterer det meste.

Det å skape miljøer og bygg som folk trives i er mer enn bare enfaglig oppgave, og den styrken vi har som et tverrfaglig kontor gir oss de gode prosjektene. Vi forankrer alltid utviklingen i gode analyser, personbehov og lokalkjennskap. Fremtiden er grønn, og vi er opptatt av at dette blir en del av våre prosjekter. Vi er også et kontor med høy andel ferdigstilte prosjekter, og lykkes ofte med å finne balansen mellom ide og gjennomføring. Bruken av teknologi, fremtidens prosjekteringsverktøy og unge smarte hoder, er hva som vil drive oss opp og frem som markedsledende.