odin-gruppen

ASPELUNDVEIEN 5 - BOLIGPROSJEKT I ASKIM

Aspelundveien består av et boligtun med totalt 22 boliger som er fordelt på 4 rekkehusav ulik størrelse. Rekkehusene er plassert slik at boligene oppleves som delvis private til tross for at de tilhører et større bofellesskap. Husene skaper en situasjon med gode uteområder, og rammer inn en felles bakgård / uteareal sentralt på tomten.

Tiltakshaver:
Aspelundveien 5 AS

Byggherre:
Metacon AS

Areal:
2592 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2019 - Ferdigstillelse høst 2020

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Aspelundtunet 5, Askim