odin-gruppen

ØKSNES HANDELSPARK - Næringsbygg på Myre

Øksnes Handelspark består av 1 større bygg med 4 store leietakere. Bygget består derfor av fire næringslokaler med et felles inngangsparti hvor fine detaljer kommer til utspill. Bygget har et stort parkeringsareal tilknyttet næringslokalene.

Tiltakshaver:
COOP NORGE AS

Byggherre:
Øksnes Handelspark AS

Areal:
6000 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2019 - Ferdigstillelse vinter 2019

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Øksnes, Myre