odin-gruppen

ØRNESFJÆRA -
Næringsbygg med boliger i Meløy Kommune

Ny Coop forretning i Meløy kommune på 1500 m2 samt næringsarealer på til sammen 5630 m2. Det er boliger i overliggende etasher fordelt fra 2.-4. etasje med et totalt bruksareal på 2040 m2. Bygget ligger plassert helt ved vannkanten og har en unik utsikt. Taket på næringsdelen er utformet som uteareal tilknyttet boligdelen.

Tiltakshaver:
Ørnes Handelseiendom AS

Areal:
7670 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2017 - Ikke realisert foreløpig

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Ansvarlig søker

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Ørnesfjæra, Meløy