odin-gruppen

RUGDEVEIEN - Boligprosjekt på Mysen

Moderne leilighetsbygg flott plassert i Opsahlåsen i Mysen. Leilighetene har fantastisk panorama utsikt fra takterrassene til markterrassene. Rugdeveien består av 3 bygg med totalt 29 boenheter. Byggene er relativt identiske plassert over et større, felles garasjeanlegg. Garasjeanlegget er bygget under bakker og sørger for en flat tomt. Byggene er utført med romslige leiligheter, kledd i murpuss og tre.

Tiltakshaver:
Odin Gruppen AS

Byggherre:
Rugdeveien 2 AS

Areal:
3060 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2018 - Ferdigstillelse høst 2019

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Ansvarlig søker

Rugdeveien 2, Mysen