odin-gruppen

SJØGATA PANORAMA - Boligprosjekt i Finnsnes

Sjøgata Panorama består av 3 bygg med totalt 22 boenheter. Byggene har 3 etasjer med fokus på gode planløsninger og utsikt utover det vakre landskapet. Boenhetene kommer i ulike størrelser. Prosjketets 3 bygninger former et felles uteareal i sør med gode solforhold.

Tiltakshaver:
Himalaya AS

Byggherre:
Himalaya AS 

Areal:
2190 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2020 - Ferdigstillelse høst 2021

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Sjøfartsgata, Finnsnes