odin-gruppen

TUNEVEIEN 89 - Næringsbygg i Sarpsborg

Tuneveien 89 består av 1 tilbygg med 2 store leietakere. Dette er et bygg hvor ulike geometriske former møtes og skaper nye og spennende overganger. Samspillet mellom trekledningen satt opp mot fasaplatene i mørk grå og hvit skaper en fin balanse og dynamikk i fasadelivet. Bygget er totalt over 3 plan, hvor tilbygget har kun 2 etasjer.

Tiltakshaver:
Sørlie Bygg AS

Byggherre:
ABE Eiendom AS

Areal:
3000 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2018 - Ferdigstillelse vår 2019

youtube_video_preview

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Arkitektprosjektering

Ansvarlig søker

Tuneveien 89, Sarpsborg