odin-gruppen

HÅNDTVERKSVEIEN 2

Tiltakshaver er Sameiet Håndverk & industribygg AS

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Håndtverksveien 2