odin-gruppen

STOKMARKNES -
COOP Næringsbygg i Hadsel kommune

Ny Coop forretning i Hadsel kommune på ca. 1500 m2. Uregulert tomt som ble regulert på 6 måneder. Bygget ligger fint til ved vannkanten, og har et stort parkeringsareal som er tilknyttet næringsbygget. Prosjektet er utviklet i samarbeid med COOP sine retningslinjer.

Tiltakshaver:
Stokmarknes Handelseiendom AS

Areal:
1500 m²

Tidsperiode:
Oppstart vår 2017 - Ferdigstillelse høst 2019

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Prosjektledelse

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Stokmarknes, Hadsel