odin-gruppen

TANÅSEN - Boligprosjekt i Harstad

Tanåsen består av 2 bygg med totalt 19 boenheter. Prosjektet har garasjeanleggi kjeller med overliggende leiligheter i ulike størrelser. Prosjektet ligger plasserti nydelige omgivelser, som de øverste leilighetene får nyte godt av. Prosjekteter preget av gode utearelaer både på bakkeplan og på husets takterrasse.

Tiltakshaver:
Tanåsen AS

Areal:
2445 m²

Arbeidsfordeling:
Odin Gruppen: 30%
Odin Prosjektering: 70%

Tidsperiode:
Oppstart vår 2020 - Ferdigstillelse høst 2021

ODIN PROSJEKTERING AS BISTOD MED:

Reguleringsarbeid

Arkitektprosjektering

Brannprosjektering

Tanåsen 2, Harstad