odin-gruppen

ODIN

Vi er eiendomsutviklere, arkitekter, ingeniører og konseptutviklere.

UTVIKLING

Odin Gruppen er en bolig- og næringsutvikler. Vi har en lang erfaring med begge segmenter og under ser du noen av våre siste prosjekter. I tillegg til egne prosjekter, gjør vi også samhandlingsprosjekter med andre kjente utbyggere og selvstendige grunneiere. Hele prosjektreisen løser vi i eget hus, med egne konsulenter innenfor de aller fleste fagområder. Odin Gruppen er et partnereid uavhengig konsern med solide og erfarne investorer.

TJENESTER / PROSJEKTER

I tillegg til å drive med eiendomsutvikling har Odin en egen prosjekteringsavdeling. Odin Prosjektering er et tverrfaglig miljø bestående av arkitekter, brann- og bygningsingeniører og prosjektledere. Våre arkitekter og ingeniører har god forståelse for hele prosjektreisen fra skisseprosjekt, regulering, rammesøknad, detaljering og gjennomføring. Vi er opptatt av samfunnsansvaret som ligger i yrket og baserer oss alltid på å finne gode løsninger. Felles for alle prosjekter er at vi ønsker en tett oppfølging i alle faser for å sikre høy kvalitet fra skisse til ferdig bygg. I samfunnsansvaret ligger også fokuset på miljø og i det finne de rette grep som kan bidra positivt i miljøregnskapet.

OM

Odin består av to juridiske avdelinger; Odin Gruppen og Odin Prosjektering. Odin Gruppen er en eiendomsutvikler med nedslagsfelt sør for Trøndelag.  Vi jobber primært med egenutviklede og samhandlingsprosjekter, men leverer også arkitekt- og ingeniøroppdrag av Odin Prosjektering til sluttkunder rundt i hele Norge. Vi fokuserer på en fremtidsrettet utvikling og spesialiserer oss på bærekraftig utvikling som stasjonsutvikling og byreparasjonsprosjekter. Utvikling av bolig- og næringseiendommer er kjernevirksomheten i Odin Gruppen. Odin Prosjektering leverer rådgivende tjenester til private og næringskunder over hele landet.