odin-gruppen

ET BREDT SPEKTER AV SPESIALISTER

Odin leverer tjenester som både eiendomsutviklere og som konsulenter fra vår egne prosjekteringsavdeling.

Vi har siden 2012 arbeidet med over 800 konsulentoppdrag. Vi har titalls utviklingsprosjekter som er utviklet hos oss eller som nå er under utvikling. Vi syr sammen pakker tilspisset alle prosjekter.

STIFTET
2012

PROSJEKTER I 2021
117

OPPDRAG SIDEN 2012
856

PROSJEKTER

Under ser du noen av våre konsulentoppdrag og mulighetsstudier.

Logo

SENTRAL GODKJENNING

Odin er sentralt godkjent.

Prosjektering og regulering

 • Arkitekturprosjektering - Til.kl 2
 • Ansvarlig søkere - Til.kl 2
 • Planarbeid, som reguleringsplaner
 • Mulighetsstudie og illustrasjonsprosjekt

Konstruksjon og ledelse

 • Konstuksjonssikkerhet - Til.kl 2
 • Bygningsingeniører - Til.kl 2
 • Prosjektledelse
 • BIM-teknikere
 • Byggherreoppfølging

Brann

 • Branningeniører- Til.kl 2
 • Brannkonsept- og strategi - Til.kl 2

Øvrig

 • Uavhengig kontroll av Konstruksjonssikkerhet  - Til.kl 2
 • Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet - Til.kl 2
 • Kontroll Våtrom (i boliger) - Til.kl 1
 • Kontroll Lufttetthet (i nye boliger) - Til.kl 1
 • Bygningsfysikk